Çipli Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Başvuru Hakkında Bilgi SSS

  • Genel Güncel
  • 13 Ocak 2017
  • 25626
Çipli Kimlik Kartı Nasıl Alınır? Başvuru Hakkında Bilgi SSS

Sıkça Sorulan Sorular Çipli Kimlik Kartı Nasıl Alınır Hakkında Bilgi SSS

Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

İlk defa çipli kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Kimlik Kartı Başvurusunu Kim Yapar?

On beş yaşını tamamlamış olanların şahsen başvurması gerekmektedir.

yeni kimlik kartı almak için gerekenler nedir
Hangi Biometrik Veriler Alınır?

Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınır.

Kimlik Kartında Kullanılacak Olan Fotoğrafın Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf olması gereklidir.

Kimlik Kartında Renkli Fotokopi Fotoğraf Kullanılabilir Mi?

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kullanılamaz.

Kimlik Kartında Fotoğraf Bulundurma Yaşı Kaçtır?

On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi halinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenir.

Kimlik Kartının Bedeli Ne Kadardır?

2016 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.

Doğum Nedeniyle Kimlik Kartı Nasıl Düzenlenir?

Herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılan doğum bildirimlerinde kimlik kartı başvurusu alınır ve çocuk adına doğum nedeniyle kimlik kartı düzenlenir. Yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde bildirilen doğum olaylarında veya 2828 sayılı Kanunun yetkili kıldığı kuruluş yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz.

Kayıp Veya Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı Nasıl Düzenlenir?

Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır.

Nüfus Cüzdanı Ve Yerleşim Yeri Adresi Olmaması Halinde Kimlik Kartı Nasıl Alınır?

Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.

Kimliği Kanıtlayacak Belge İbraz Edemeyen Erginlere Kimlik Kartı Nasıl Düzenlenir?

On sekiz yaşını tamamlayanların; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılır.

On Beş Yaşını Tamamlamayanların Başvurusunu Kimler Yapar?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

On Beş Yaşını Tamamlayanların Başvurusunu Kimler Yapar?

On beş yaşını tamamlayanların şahsen başvurması gerekmektedir.

Kimlik Kartı Teslim Edilinceye Kadar Kimliği İspatlamaya Yarayacak Hangi Belge Kullanılır?

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.

Kimlik Kartı Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.

Kimlik Kartı Nereye Teslim Edilir?

Kimlik kartı yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese, yurt dışında kimlik kartı almak için başvuran kişiler adına düzenlenen kimlik kartları, Genel Müdürlük tarafından, dış temsilciliklerce ilgilisine teslim edilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.

Pın Değiştirme Ve Kart Kontrol İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kart sahipleri tarafından KİOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.

Kimlik Kartının Geçerlilik Süresi Nedir?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıldır.

Geçerlilik Süresi Dolmadan Kimlik Kartı Alınabilir Mi?

Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir.

Kimlik Kartının Kaybedilmesi Halinde Ne Yapılır?

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartı iptal edilecektir.

18 Yaşından Küçüklerin Kimlik Kartları Kime Teslim Edilir?

Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17’nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.

18 Yaşından Büyüklerin Kimlik Kartları Kime Teslim Edilir?

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı muvafakatı ile belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.

Yurt İçinde Teslim Alınmayan Kimlik Kartlarına Nasıl İşlem Yapılır?

Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir. Belirlenen süre içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir.

Bulunan Kimlik Kartları İçin Nasıl Bir İşlem Yapılır?

Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe iptali amacıyla gönderilir.

Türk Vatandaşlığından Çıkanlar İle İlgili Nasıl İşlem Yapılır?

Türk vatandaşlığının kaybı halinde kimlik kartları Genel Müdürlükçe geçersiz hale getirilir.

Gerçeğe Aykırı Beyanlarda Nasıl İşlem Yapılır?

Biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Randevunuzu Alın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu için randevunuzu alın, zaman kazanın… TC Kimlik Online Başvuru Çağrı Merkezi ALO 199

Reklam 728 X 90
Paylaş
Yorumlar...

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Yorumla